Obchodní podmínky

  • Zákazník je povinen banánové krabice užívat pouze k účelu k jakému jsou určeny, a to obvyklým způsobem.
  • Zákazník je povinen vrátit banánové krabice ve stejném stavu, v jakém je převzal.
  • Povinností zákazníka je zkontrolovat stav banánových krabic při převzetí a případná poškození nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Výpůjční doba banánových krabic je 6 a 8 týdnů. Prodloužení výpůjční doby je možné provést telefonicky nebo elektronicky a to po vyplnění formuláře "Prodloužení výpůjčky" na webových stránkách www.bananove-krabice.eu.
  • Zaplacená záloha propadá pokud zákazník zapůjčené krabice nevrátí. Totéž platí i pro poškozené a špinavé krabice, které zpět nepřijímáme.
  • Platbu za půjčené krabice je možné provést pouze v hotovosti.
  • Cena za půjčení banánových krabic se řídí platným ceníkem v době podání objednávky.